Priess A/S

Standard fremløb

Formålet med fremløbs pumpestation er, at hæve trykket i fremløbsledningen og dermed sørge for tilstrækkelig differenstryk hos slutforbrugerne, i de kolde perioder.
Førhen har man været nødt til at hæve trykket på hele ledningsnettet, for at have tilstrækkelig differenstryk hos forbrugerne i yderenden af området. Ved at installere en Standard pumpestation strategisk i ledningsnettet, kan dårlige forsyningsforhold elimineres og der tilføres det krævede tryk til ledningsnettet, så trykforøgelse fra varmeværket bliver unødvendig.

Plug & Play

Hos Priess vil vi gerne give kunden en følelse af både let- og tryghed, ved at levere stationen med komplet installation hvor den både er trykprøvet og EAFIS-testet (eftersyn og afprøvning før idriftsættelse). Det betyder at der ved installation, kun mangles at blive tilsluttet fjernvarmerør og forsyningskabel.

 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
 • blank
blank

Detaljer

Standard returløb

Formålet med returløbs pumpestation er, at hæve trykket i returløbsledningen og dermed sørge for at der er tilstrækkeligt tryk til at kunne nå tilbage til varmeværket.
Man har tidligere været nødsaget til at hæve trykket på hele ledningsnettet, så der har været forhøjet tryk hos forbrugerne i yderenden af området, for at have tilstrækkeligt tryk til at komme tilbage til varmeværket. Priess-Pipeteq gør det nu muligt at man kan installere en returløbs pumpestation i et område med faldende koter, hvor den statiske trykforøgelse på fremløbsledningen giver tilstrækkeligt differenstryk, men hvor varmeværket skal hæve trykket for, at kunne vende retur og overvinde modstanden i returløbsledningen og de statiske koter.

Frem- og returløb kombination

Det er muligt at kombinere de to ovenstående, og derved lave en station der både indeholder
frem- og returløb. Det betyder at husene her vil blive større, end hver for sig.

Skal vi tage en dialog?

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit projekt.

  Beskyttet af reCAPTCHA fra Google - Privatliv & Vilkår gælder.

  Lars Ehlern Bech

  Produktchef – Teknisk Salg

  blank